Happy children's day🧸ekstra 10% popust s kodo: KIDS2024 *samo do nedelje

Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine (e-trgovine)

Člen I.

Opredelitev pojmov

 1. Upravljavec spletne strani (e-trgovine) je Dovido s.r.o., s sedežem na Štiavnička 561, 97681, Podbrezová, Slovaška, davčna št.: 52298434, matična št.: 2120973173, zapisana v Poslovnem registru okrajnega sodišča Banská Bystrica, Oddelek: Sro, Vložka št.:36234/S.
 1. Prodajalec je podjetje Dovido s.r.o., s sedežem na Štiavnička 561, 97681, Podbrezová, davčna: 52298434, matična št.: 2120973173, zapisano v poslovnem registru okrajnega sodišča Banská Bystrica, Oddelek: Sro, vl. št. 36234/S.
 2. Dobavitelj blaga in storitev ponujenih v e-trgovini www.dovido.si je Dovido s.r.o., s sedežem na Štiavnička 561, 97681, Podbrezová, davčna št.: 52298434, ustanovljena 21. marca 2019, zapisana v Poslovnem registru Okrajnega sodišča Banská Bystrica, Oddelek: Sro, vl. št. 36234/S.
 1. Kupec je vsak obiskovalec e-trgovine, ki je s preko e-trgovine oddal naročilo. V skladu z zakonom št. 102/2014 Z. z. se za potrošnika šteje fizična oseba, ki pri sklepanju in izvedbi kupoprodajne pogodbe ne deluje v okviru svojega poslovnega delovanja, zaposlovanja ali poklica.
 2. E-trgovina je računalniški sistem, nameščen na spletu z javnim dostopom, ki omogoča naročanje blaga ali storitev.
 3. Blago ali storitve so vsi izdelki, ki so objavljeni na straneh e-trgovine.
 4. Naročilo je oddano s potrdilom postopka naročanja v e-trgovini z izbiro blaga ali storitev s strani kupca, ki vključuje popolno izpolnjen obrazec za naročilo.
 5. Kupec v popolnosti priznava elektronsko komunikacijo, predvsem preko e-trgovine, komunikacije preko e-sporočil in tudi preko telefona.

Člen II.

Cena

 1. Vse navedene cene blaga so končne.
 2. Prodajalec je vezan na ceno, navedeno na strani e-trgovine v trenutku oddaje naročila.

Člen III.

Naročilo

 1. Naročilo je oddano s potrdilom postopka naročanja v e-trgovini z izbiro blaga ali storitev s strani kupca, ki vključuje popolno izpolnjen obrazec za naročilo. Za pravilno oddano naročilo je treba izpolniti zahtevane podatke v naročilu in izbrati možnosti dostave in plačila za naročeno blago ali storitev.
 2. Kupec z oddajo naročila soglaša s ceno naročenega blaga in storitev, v tem primeru je naročilo za kupca obvezujoče.
 3. S potrdilom naročila s strani prodajalca nastane kupoprodajna pogodba, ki jo je mogoče spremeniti, preklicati ali dopolniti le na podlagi vzajemnega dogovora med kupcem in prodajalcem, če zakon ali drug pravni predpis ne določa drugače. Potrdilo naročila s strani prodajalca je odprema blaga.
 1. Kupec po oddaji naročila v e-trgovini prejme samodejno generirano elektronsko sporočilo s potrdilom prejema naročila s strani e-trgovine. To elektronsko sporočilo ni potrdilo blaga glede na odstavek 3. tega člena.
 2. Kupec je s potrdilom naročila zavezan k plačilu kupnine naročenega blaga.
 3. Če prodajalec ni zmožen izpolniti naročila ali pa njenega dela v času za obdelavo naročila kljub maksimalnemu trudu zaradi razlogov, kot so zaustavitev proizvodnje blaga, blago ni dostopno pri proizvajalcu ali v eksternem skladišču dobavitelja, ali pa je proizvajalec opravil tako velike spremembe, za katere ni več mogoče realizirati naročila ali z razlogov višje sile, lahko naročilo prekliče, o čemer po elektronski pošti obvesti tudi kupca. Prav tako ima prodajalec pravico do preklica naročila, v primeru da je kupec ob naročilu navedel napačne ali zavajajoče podatke, ki jih ni mogoče preveriti, kot sta na primer napačni elektronski naslov ali telefonska številka. Če je kupec že plačal kupnino, mu mora biti ta povrnjena v 14 dneh.

Člen IV.

Plačilni pogoji

 1. Za blago in storitve v e-trgovini je mogoče plačati na naslednje načine: plačilo po povzetju (znesek plačate neposredno kurirju on prevzemu blaga – doplačilo 1 €), plačilo preko plačilnega prehoda GoPay
 2. Doplačila za posamezne možnosti plačila so navedene v členu VI teh splošnihv pogojev poslovanja
 3. Prodajalec lahko priskrbi naslednje popuste: popust na znesek ob prijavi v e-trgovino, popust za ponovni nakup, popust na osnovi enkratnega promocijskega kupona, popusti se ne seštevajo.

Člen V.

Dobavni pogoji

 1. Prodajalec je dolžan v 15 dneh od oddaje naročila poslati kupcu blago, če ni bilo dogovorjeno drugače, ali pa pri blagu ni bil naveden daljši dobavni rok.
 2. Če je blago na zalogi, je odpremljeno glede na kapacitetne zmožnosti v najkrajšem možnem času.
 3. Če se v naročilu nahaja več kosov blaga in storitev in del njih ni na zalogi, kupca obvestimo o možnostih delnih dobav.
 4. Skupaj z blagom je kupcu poslan tudi račun (dokazilo o nakupu), navodila in ostali dokumenti glede blaga ali storitve, ki jih je priskrbel proizvajalec.
 5. Za kraj izvedbe se smatra kraj, kamor je blago dostavljeno.
 6. Prodajalec izvede dostavo kupcu s posredovanjem kurirske službe.
 7. Dostava je brezplačna pri nakupih nad 150 €.
 8. Glede naročila ali vprašanj glede izdelkov je mogoče kontaktirati pomoč strankam po elektronski pošti na info@dovido.si v angleškem jeziku.

Člen VI.

Doplačila za prevoz, pakiranje in možnosti plačil

 1. Pri vnaprejšnjem plačilu na naš račun ali preko plačilnega prehoda je višina poštnine in pakiranja v primeru dostave kurirjem 6,50 €. V primeru plačila po povzetju je v obeh primerih 1 € doplačila.
 2. Prodajalec se lahko s kupcem dogovori tudi za drug standarden (zgoraj naveden) postopek dostave blaga ali storitev kot tudi cen za te storitve.
 3. Prodajalec lahko pošlje blago, ki je kupcu takoj dostopno, preostali del naročila pa dostavi dodatno v zakonskem roku, vendar ob pogoju, da kupcu ne bo zaračunana dodatna poštnina, poleg te, ki je bila zaračunana v naročilu.

Člen VII.

Prenos lastništva

 1. Lastniška pravica prehaja s prodajalca na kupca v trenutku plačila polne cene za predmet kupoprodajne pogodbe.
 2. Blago ali storitve, na katere se lastniška pravica prodajalca še nanaša, si prodajalec pridržuje pravico, da v primeru reklamacije s strani kupca, to reši šele v trenutku, ko je predmet kupoprodajne pogodbe v celoti poplačan.

Člen VIII.

Preklic kupoprodajne pogodbe

 1. Kupec ima pravico, da prekliče naročilo blaga ali storitev v 24 urah od izvedbe kupoprodajne pogodbe brez stornacijskega doplačila za blago, ki še ni bilo odpremljeno, na podlagi posebnih zahtev potrošnika ali posebnih za določenega potrošnika.

Člen IX.

Pravica potrošnika do vračila blaga brez navedbe razloga in poduk potrošnika

 1. Potrošnik ima na podlagi zakona št. 102/2014 Z. z. o zaščiti potrošnika pri prodaji blaga ali izvedbi storitev na podlagi pogodbe sklenjene na daljavo ali pogodbe sklenjene izven prodajnih prostorov prodajalca ter po spremembi in dopolnilu nekaterih zakonov (v nadaljevanju kot »Zakon«) glede na določila § 7 in nadaljnjih pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe v 14 koledarskih dnevih od dneva prevzema blaga. Če je predmet kupoprodajne pogodbe dostava blaga, ima potrošnik pravico do odstopa od pogodbe tudi pred dostavo blaga.
 2. Potrošnik je v primeru, da želi to pravico uveljaviti, dolžan pisno odstopiti od kupoprodajne pogodbe in jo osebno dostaviti najkasneje zadnji delovni dan določenega roka na naslov za dostavo prodajalca ali pa ta odstop oddati na pošto najkasneje zadnji delovni dan pred pretekom roka na naslov, ki je naveden v kontaktih. Potrošnik je dolžan po najavi glede odstopa od pogodbe poslati ali pa osebno dostaviti predmet pogodbe, od katere odstopa, skupaj z vso dokumentacijo – npr. originalnim računom, navodili in drugo dokumentacijo, ki mu je bila dostavljena skupaj z blagom, najkasneje v 14 dnevih od dneva odstopa (§10 ods. 1 Zakona). Kupcu priporočamo, da si za lastne potrebe zagotovi potrebno kopijo računa in blago pošlje kot priporočeno pošiljko ali zavarovano pošiljko. 
 3. Blaga ne pošiljajte z odkupnino, takšne pošiljke ne bodo prevzete.
 4. Upravljavec e-trgovine vrne kupnino za blago/storitev, vključno s stroški za dostavo v skladu ust. § 10 ods. 3) zakona št. 102/2014 Z. z. kot tudi stroškov dokazljivo nastalih za naročilo blaga, v 14 dneh od dneva dostave odstopa od pogodbe, vendar ni nujno, da je vračilo denarja izvršeno preden je blago dostavljeno ali pa v primeru, da potrošnik ne pošlje potrdila o pošiljanju blaga, kar pa ne velja v primeru, ko je prodajalec sam predlagal osebni prevzem.
 5. Stroške za vračilo blaga krije potrošnik.
 6. Pravica do odstopa od pogodbe se ne nanaša na blago in storitve, ki so omenjeni v §7 ods. 6 a) do l) zakona št. 102/2014. Z. z.
 7. Potrošnik krije kakršno koli zmanjšanje vrednosti blaga, ki je bilo povzročeno z njegovo uporabo, ki se ne smatra več za pregled funkcionalnosti in lastnosti blaga.

Člen X.

Pravice in dolžnosti pogodbenih strank

 1. Za pogodbeni stranki se smatrata prodajalec in kupec.
 2. Prodajalec je dolžan: odpremiti kupcu blago v zahtevani kakovosti, količini in dogovorjeni ceni, skupaj z blagom ali naknadno kupcu poslati ostalo dokumentacijo glede blaga kot na primer račun za blago, reklamacijski obrazec, navodila za uporabo v kodificirani podobi v slovenskem jeziku.
 3. Kupec je dolžan: prevzeti naročeno blago, blago plačati v dogovorjeni ceni med prodajalcem in kupcem, preveriti neoporečnost embalaže in tudi samega blaga ob njegovem prevzemu.

Člen XI.

Varovanje osebnih podatkov

 1. Osebni podatki so obdelani v skladu z zakonom št. 18/2018 Z. z. o varstvu osebnih podatkov po zadnjih spremembah pravnih predpisov.
 2. Upravljavec osebnih podatkov kupca ne posreduje tretji osebi, razen izbranemu dostavnemu podjetju, ki omogoča dostavo blaga ali storitev, ali državnim organom v primeru kontrole, ali pa njegovemu posredniku in to na podlagi vzajemne pogodbe, sklenjene glede na Zakon 18/2018 Z. z.
 3. Upravljavec je dolžan varovati osebne podatke pred dostopom neopravičenih oseb s pomočjo primernih tehničnih in organizacijskih ukrepov. Prav tako so vsi zaposleni pri upravljavcu zavezani k diskretnosti v zvezi z osebnimi podatki.
 4. Zadevna oseba ima pravice določene v skladu z § 19 in Zakona št. 18/2018 Z. z. O varovanju osebnih podatkov v skladu z veljavnimi predpisi in to konkretno: a) pravico do informacij, ki izhajajo s to vsebino in pogoji poslovanja, b) pravico do zahteve do dostopa k osebnim podatkom, ki se tičejo zadevne osebe – § 21 Zakona, ki temelji na vaši pravici do poizvedbe na kakšen način in za kakšne namene so vaši podatki obdelani, to zahtevo pa lahko naslovite na kontaktni elektronski naslov, c) pravico do spremembe osebnih podatkov – § 22 Zakona vam omogoča spremembo osebnih podatkov če so ti neaktualni, d) pravico do izbrisa osebnih podatkov – § 23 Zakona uveljavite v primeru, če nimate interesa, da bi upravljavec še nadaljnje obdeloval osebne podatke, e) pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov – § 24 Zakona uveljavite v primeru, če domnevate, da so bili osebni podatki obdelani v nesoglasju z zakonom, f) pravico do obdelave osebnih podatkov – § 27 Zakona, g) pravico do prenosa osebnih podatkov, h) pravico do oddaje pritožbe nadzornemu organu v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.
 5. Upravljavec od kupca pridobi naslednje osebne podatke: naziv, ime, priimek, naslov, naslov za dostavo, naslov za plačilo, telefonsko številko in elektronski naslov, ki so obdelani za namene korektne obdelave vašega naročila. Ti osebni podatki so shranjeni 10 let za namene arhiviranja. V okviru obdelave naročila prihaja do obdelave osebnih podatkov z namenom izdaje računov, izdaje skladiščnih listov (dobavnic), zagotovitev dostave in tudi računovodskih storitev.
 6. Te strani beležijo vaš IP naslov, informacije o času in količini časa preživetega na tej spletni strani ter informacije o tem, s katerih strani k nam prihajate. Piškotki so besedilne datoteke, ki se shranjujejo v vašem računalniku in se uporabljajo za merjenje obiskanosti strani in prilagajanje prikaza strani. Zahvaljujoč tem datotekam vam lahko ponudimo najkakovostnejšo vsebino. Zato te datoteke jemljemo kot naš upravičeni interes. Nekatere datoteke piškotkov so datoteke tretjih strani, npr. Youtube, Google in podobno.
 7. Če kupec soglaša z obdelavo osebnih podatkov v e-trgovini za namene trženja po elektronski pošti, soglaša tudi s pošiljanjem elektronskih sporočil na kontaktni elektronski naslov.
 8. Osebne podatke za elektronsko trženje v obsegu ime in priimek in elektronski naslov so dodeljeni za rok petih let. Ti osebni podatki niso posredovani tretjim stranem.
 9. Svoje soglasje lahko kupec kadarkoli prekliče s poslanim Preklicem z obdelavo osebnih podatkov, ki jih bomo nemudoma izbrisali. Preklic je je mogoče izvesti tudi z ne označenim okencem v uporabniškem računu (če je kupec podal zahtevek za ustvarjenje uporabniškega računa). Z naše strani posredovanih podatkov ne bomo več uporabljali za namene oglaševanja preko elektronske pošte.

Člen XII.

Nadomestilo škode ob prevzemu blaga

 1. Prodajalec ima pravico do nadomestila škode (glede na § 420 in v nadaljevanju. Obligacijskega zakonika), v primeru, da je kupec naročil blago, ki ga ni preklical oz. ni odstopil od pogodbe in hkrati blaga od kurirja ni prevzel ali pa po pozivu prodajalca v primeru izbire osebnega prevzema le-tega ni prevzel v določenemu prevzemnemu roku. S tem dejanjem je kupec kršil svojo dolžnost navedeno v členu X točka 2, a), na podlagi katerega je kupec dolžan blago prevzeti.
 2. Pri računanju nadomestila škode, prodajalec všteje predvsem stroške dostave in s tem stroške, ki so nastali v primeru pošiljanja blaga, stroške s pakiranjem, odpremo in administracijo naročila kot tudi vse ostale stroške, ki so mu nastali z izvedbo zadevnega naročila, hkrati pa ima pravico do vštetja tudi izpad dohodka.
 3. Prodajalec ima pravico do ne uveljavljenja te pravice za nadomestilo škode, lahko pa to pravico uveljavi le delno.

Člen XIII.

Končne določbe

 1. Prodajalec si pridržuje pravico do sprememb in dopolnil teh splošnih pogojev poslovanja in reklamacijskih pogojev tudi brez predhodnega opozorila kupca. V primeru spremembe splošnih pogojev poslovanja ali pa reklamacijskih pogojev, se smatra cel postopek nakupa s pomočjo teh splošnih pogojev poslovanja, ki so bili veljavni v trenutku pošiljanja naročila kupcu in so dostopni na spletni strani prodajalca.
 2. Sestavni del teh splošnih pogojev poslovanja so tudi reklamacijski pogoji.
 3. Z oddajo naročila je kupec prebral splošne pogoje poslovanja kot tudi reklamacijske pogoje.
 4. Ti pogoji so bili izdelani v okviru projekta certifikacije e-trgovine.
 5. Ti splošni pogoji poslovanja in reklamacijski pogoji so na voljo na sedežu podjetja na vpogled s strani kupca in so objavljeni na spletni strani e-trgovine.
 6. V primeru, da potrošnik ni zadovoljen z načinom, na katerega je prodajalec obdelal njegovo reklamacijo ali domneva, da je prodajalec kršil njegove pravice, se lahko obrne na prodajalca in poda zahtevek za popravilo. Če prodajalec zahtevek za popravilo zavrne ali nanj ne odgovori v roku do 30 dni od dneva njegove odpreme, ima kupec v skladu z zakonom št. 1391/2015 Z. z. glede alternativnega reševanja potrošniških sporov in o spremembah ter dopolnilih nekaterih zakonov pravico podati predlog za začetek alternativnega reševanja svojega spora. Odgovorni subjekt za alternativno reševanje potrošniških sporov z upravljavcem e-trgovine je Slovaška tržna inšpekcija (www.soi.sk) ali pa druga primerna pravna oseba, zapisana na seznamu subjektov alternativnega reševanja sporov, ki ga vodi Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovaške (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), medtem ko ima potrošnik pravico do izbire, na katerega z navedenih subjektov alternativnega reševanja potrošniških sporov se bo obrnil. Potrošnik lahko za zahtevek za alternativno reševanje svojega spora uporabi spletno platformo, ki je dostopna na spletni strani http://ec.europa.eu/consumers/odr. Informacije o stroških glede predloga bo potrošnik našel na spletnih straneh konkretnega subjekta alternativnega reševanja sporov.
 7. Drugače neupravičeni odnosi v teh splošnih pogojih poslovanja kot tudi v njihovih sestavnih delih (prilogah) se rešujejo glede na določbe predvsem Zakona št. 40/1964 Zb, Zakona št. 250/2007 Z. z., Zakona št. 102/2014 Z. z., Zakona št. 122/2013 Z.z., Zakona št. 22/2004 Z. z. kot tudi Zakona št. 513/1991 Z. z.
 8. Ti splošni pogoji poslovanja, vključno z njihovimi sestavnimi deli so veljavni od 1. 8. 2016.

 

Reklamacijski pogoji poslovanja spletne trgovine (e-trgovine)

Sestavni del splošnih pogojev poslovanja

 

 1. Reklamirati je mogoče le blago, ki je bilo kupljeno pri prodajalcu in je kupčeva last.
 2. V primeru, da lastniška pravica še ni prešla s prodajalca na kupca, si prodajalec glede na veljavno zakonodajo pridržuje pravico, da reklamacijo obdela šele po popolnem plačilu glede na § 151a in nad. Obligacijskega zakonika.
 3. Če je kupec potrošnik (fizična oseba, ki ne deluje v okviru svojega poslovnega delovanja, zaposlovanja ali poklica) se na vso ponujeno blago zagotovi garancija v veljavi 24 mesecev, če pri blagu ni navedeno drugače in se postopa glede na Zakon o zaščiti potrošnika in Obligacijskega zakonika ter teh reklamacijskih pogojev. Če kupec ni potrošnik, ravna v smislu določb v Obligacijskem zakoniku in garancija velja 1 leto. Garancija začenja teči z dnevom prevzema blaga s strani dostavne službe ali neposredno od prodajalca, če je kupec blago prevzel osebno, na dan njegovega prevzema.
 4. Kupec je dolžan uveljavljati reklamacijo nemudoma in to takoj po ugotovitvi napake.
 5. Odgovornost za napake se ne navezuje na pomanjkljivosti, ki so bile povzročene na naslednji način: a) do napake je prišlo z mehansko poškodbo na izdelku, ki jo je povzročil kupec, b) zaradi nepravilnega ravnanja z izdelkom, na drugačen način, kot je naveden v navodilih za uporabo, c) zaradi uporabe blaga v pogojih, zaradi svoje vlažnosti, kemičnih in mehanskih vplivov ne ustrezajo naravnemu okolju, d) zanemarjanjem skrbi in vzdrževanja blaga, e) zaradi poškodbe blaga, kot posledice prekomerne obtežitve, f) zaradi uporabe v neskladju s pogoji navedenimi v dokumentaciji, zaradi splošnih načel, tehničnih normam ali varnostnih predpisov ali pa z drugačno kršitvijo garancijskih pogojev.
 6. Iz odgovornosti za pomanjkljivosti so prav tako izključene napake, ki so nastale ob naravnih nesrečah.
 7. Odgovornost za napake se prav tako ne navezuje na običajno obrabo blaga (ali njegovega dela), ki so povzročene z uporabo blaga. Krajše življenjske dobe izdelka tako ni mogoče smatrati za napako in je ni mogoče niti reklamirati.
 8. Reklamirano blago je treba poslati na naš naslov naveden spodaj, brez odkupnine, ali pa ga osebno izročiti na kontaktni naslov. Blago je treba primerno zapakirati, da med dostavo ne bi prišlo do poškodb. Priporočamo, da blago pošljete kot priporočeno, lahko tudi kot zavarovano pošiljko. Skupaj z blagom je treba priložiti kopijo dokazila o nakupu (račun) in opis napake. Priporočamo, da priložite tudi izpolnjeni Reklamacijski obrazec skupaj z dokazilom o nakupu. Reklamacijo je treba poslati izključno pisno (po pošti) ali osebno (ne v obliki e-pošte).
 9. Prodajalec potrdi prejem reklamacije in kupcu izda potrdilo o uveljavljanju reklamacije blaga v primerni obliki. Za dan uveljavljanja reklamacije se šteje dan, ko je dostavljena prodajalcu. Če potrdila ni mogoče dostaviti takoj, ga mora dostaviti brez nepotrebnega odlašanja, vendar najkasneje skupaj z dokazilom o rešitvi reklamacije. Potrdilo o rešitvi reklamacije bo poslano pisno.
 10. Prodajalec je dolžan določiti način reševanja reklamacij nemudoma, v zahtevnejših primerih do 3 dni od uveljavljanja reklamacije. V upravičenih primerih, predvsem v kolikor je potrebno zapleteno tehnično ovrednotenje blaga najkasneje do 30 dni od dneva uveljavljanja  reklamacije. Po določitvi načina uveljavljanja reklamacije, reklamacijo reši prodajalec takoj, v utemeljenih primerih je možno reklamacijo reševati tudi kasneje. Reševanje reklamacije pa ne sme trajati dlje kot 30 dni od uveljavljanja reklamacije. Po poteku 30-dnevnega roka za reševanje reklamacije ima kupec pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe in vrnjena mu bo polna vsota za blago ali pa ima pravico do zamenjave blaga za novo. a) pri odstranljivi napaki ima kupec pravico, da bi bila ta odpravljena brezplačno, primerno in pravočasno. Glede načina odprave napake odloča prodajalec. Kupec lahko namesto odprave napake (popravek) zahteva zamenjavo blaga za brezhibnega, če s tem prodajalcu ne nastanejo večji stroški glede na ceno blaga ali resnosti napake, b) ob nastanku neodpravljive napake, ki preprečuje običajni uporabi izdelka za dani namen, ima kupec pravico do zamenjave predmeta ali pa do odstopa od kupoprodajne pogodbe (vračilo denarja) ali popusta glede na znesek. c) reklamacija se smatra za rešeno, če se zaključi reklamacijski postopek s poslanim reklamiranim blagom, njegovo zamenjavo ali vračilom kupnine za blago, s pisno izjavo za prevzem obveznosti ali z njeno upravičeno zavrnitvijo.
 11. Pravica kupca pri uveljavljanju reklamacije:
 12. Brezhibnost blaga oz. brezhibnost embalaže (glede na navodila pri prevzemu blaga) je treba preveriti ob prevzemu blaga, saj se lahko blago med dostavo poškoduje, zato priporočamo, da kupec embalažo odpre in si ga ogleda v prisotnosti kurirja. Z vašim podpisom kurirju izjavljate, da je embalaža nepoškodovana.
 13. Ti reklamacijski pogoji so sestavni del splošnih pogojev poslovanja, za katere si prodajalec pridržuje pravico, da jih kadar koli spremeni tudi brez predhodnega opozorila kupca.
 14. Kontakt Dovido s.r.o.,Štiavnička 561, 97681, Podbrezová, Slovaška, info@dovido.si (v angleškem jeziku).

Brezplačna dostava nad 150.00 €
Izdelki na zalogi pošljemo takoj
Največja izbira tapet in dekoracij
Proizvedeno v EU vrhunska kakovost tiska